Ditt företags digitala transformation

Framtiden är här. Inte heller ditt företag kan stå vid sidan när digitaliseringen kräver förändring. Digitalisering kräver att du genomför åtgärder som kommer att påverka människor, arbetsprocesser och teknik på ditt företag.

Som projektledare eller ägare av ett företag måste du vidta åtgärder för att följa med i tiden eftersom det är exakt vad dina konkurrenter gör.

Du bör börja med den digitalisering som lägger grunden för vidare digitalisering. Fortsätt sedan att arbeta igenom hela verksamheten. Du kan bidra till ökad effektivitet genom att du till exempel bidrar till valet av ett molnbaserat affärssystem. Andra områden du kan överväga kan vara e-handel, dokumenthantering eller dataanalys av er tillverkning. Viss digitalisering innebär besparingar indirekt eftersom de säkerställer att ni följer lagar och lagrar data korrekt. Företag som Columbus kan också se till att kundresan era kunder gör digitalt, blir optimal.

Den fjärde industrirevolutionen

Man brukar kalla digitaliseringen den fjärde industrirevolutionen. Använd all data från er verksamhet för att fatta bättre beslut och att möjliggöra besparingar.

För tillverkande företag är det avgörande att kunna svara mot de krav köparföretagen har. Många kunder kräver att du har koll på din produktionseffektivitet. Dessutom kan de kräva digital maskinuppföljning, så att man får exakta mätningar, slipper mörkertal och ökar transparensen.