Din arbetsmiljö påverkar ditt mående

I Sverige har vi kommit lång i gällande arbetsmiljö på olika företag runt om i landet. Det första du tänker på när du hör arbetsmiljö är kanske inom industrin. Där är det ju extra viktigt med insatser som skyddar till exempel din hörsel men även kroppen från skador.

Inom industrin så bär de exempelvis arbetskläder, skyddsglasögon och skor med stålhätta för att arbetsplatsen ska vara säker. Men arbetsmiljö är mer än så, en god arbetsmiljö kan också handla om psykiskt välbefinnande eller kontorets utformning.

Så kan du förbättra arbetsmiljön på din arbetsplats

Människor mår bra när de får arbeta i miljöer som har en genomtänkt struktur. Genom att skapa ytor för olika tillfällen så kommer du och dina kollegor förmodligen känna er mer harmoniska. Börja med att fundera över vilket rum som ska användas till vad. Har du till exempel en rum för presentationer så ska det rummet utformas efter det behovet. I detta rum ska det inte stå något skrivbord till exempel.

Titta in här om du vill se exempel på hur stilrena presentationshjälpmedel skapar en tilltalande arbetsmiljö. Dina kunder kommer att uppleva att du är professionell och kollegorna kommer att känna sig mindre stressade.