Ditt företags digitala transformation

Framtiden är här. Inte heller ditt företag kan stå vid sidan när digitaliseringen kräver förändring. Digitalisering kräver att du genomför åtgärder som kommer att påverka människor, arbetsprocesser och teknik på ditt företag. Som projektledare eller ägare av ett företag måste du vidta åtgärder för att följa med i tiden eftersom det är exakt vad dina […]

Få hjälp med företagets live streaming

Streaming har nu blivit mycket efterfrågad framför allt på grund av Coronapandemin. Det handlar framför allt om zoommöten där de olika deltagarna kan se varandra genom att de streamas ut i ett konferenssystem. Det är ganska tekniskt avancerat och det är inte säkert att kompetensen finns just hos ditt företag. Då gäller det att finna […]

Planera en kickoff för företaget

  Det har blivit dags för kickoff. Ett helt nytt år har kommit och du vill ge dina anställda en bra start, men var ska du börja? Det behövs inte mycket inför en kickoff, en plats att vara på och något att göra är egentligen det enda. Men hur vet du vad alla kommer tycka […]

De digitala möjligheterna

Tack vare Internet så har de digitala möjligheterna blivit mycket större än vad de tidigare varit. Vi nyttjar nätet till så mycket idag och många gånger så kan det bli en belastning om det händer något med tekniken som gör att vi tappar vår uppkoppling under ett tag. Ekonomiska förehavande Vi betalar våra räkningar med […]

Den digitala utvecklingen

Vi har gjort en fantastisk resa inom den digitala utvecklingen och det känns som att vi är bara i dess linda. Mycket kommer att hända framöver och vi väntar med spänning på hur det kommer att se ut om bara några år. Den digitala tekniken finns i princip överallt i dag och vi ser våra […]